Navet, Umeå Sverige

Nytt badhus i Umeå ‑ en plats för träning, friskvård, rekreation, rehabilitering och upplevelser, mitt i centrala Umeå.

Efter en lång planeringsprocess är det beslutat att det nya badhuset ska stå färdigt under hösten 2016. Badhuset kommer att innefatta såväl simbassänger som äventyrsbad.

Totalt omfattar badhuset cirka 12 000 kvadratmeter. En multibassäng på 50x25 meter med varierbart djup ska rymma tio banor för motionssim, vattengympa, skolsim och simtävlingar. I simhallen ska även rymma en rehab-bassäng och utrymmen för omklädning och administration. I upplevelsesbadet planeras för olika vattenrutschbanor, strömkanal och bubbelpool.

Badhuset ska byggas och drivas energieffektivt för att minska miljöpåverkan och kostnader. Det innebär bland annat återvinning av värme i badvattnet och minimal användning av klor i badvattnet.

Processing har utifrån dessa krav projekterat och levererat all utrustning för en modern och energieffektiv vattenrening. 

Produktleveransen består av bland annat: 
Trycksandfilter Collecta Atlantic enligt DIN-standard
Spolvattenåtervinning DINUF Recycle R3 (Återvinner ca 80% av spolvattnet till bassängerna)
Cirkulationspumpar från Herborner 
Klortillverkare Prosec NXT 36
UV-ljus Barrier
Aktivkolpulverdosering Propac AKP
Mät och dosering DEPOLOX 2

Alla reningssystem styrs belastningsberoende, det vill säga att mätutrustning DEPOLOX mäter vattnets kvalitet och anpassar systemet efter antal badande och rådande behov. Detta innebär att cirkulationspumpar och annan utrustning inte förbrukar mer energi än vad som krävs för stunden. Det är viktigt att man tidigt i projekten förstår och tydligt ställer krav på att utrustningen skall vara både miljö och energieffektiv över tiden och inte bara ser till den initiala investeringskostnaden. 

Badhuset byggs och ägs av det kommunala bolaget Umeå Badhus AB.

Läs mer om verksamheten i det nya badhuset navet.umea.se
Läs mer om bygget av Umeås nya badhus på www.umeabadhus.se

Fakta om badhuset

Äventyrsbad
cirka 1 482 m²

Rutschkanor
En hög och lång rutschtub, höjd 11m, längd ca 97m
En bredare vattenrutschkana för åkning med och utan ringar höjd 8m , längd ca 62m
En kort bred, brant kana med landningsbassäng i upplevelsebadet

Bassänger
Simbassäng 50x25 m, delbar
Småbarnsbassäng cirka 60 m²
Upplevelsebassäng cirka 700 m²
Multibassäng 8x12 m
Multibassäng/Hoppbassäng 10x11 
Motströmsbassäng

Ytor
Plan 1: teknik 3 849 m²
Plan 2: bad 6 148 m²

Byggtid 2014-2016
Generalentreprenör: Rekab
Vår kund: Bravida
Underentreprenör vattenrening: Processing AB