Himlabadet, Sundsvall - FI

Processing har projekterat badanläggningen och levererar vattenrening och attraktioner samt driftsatt anläggningen.

Himlabadet i Sundsvall, ett äventyrsbad som projekterats, utrustats och byggts med senaste teknik inom vattenbehandling för bad. Badet erbjuder en upplevelseför alla, från de minsta till de mer äventyrssugna som kan välja att vågsurfa i Surfstream, åka i häftiga vattenrutschbanor. Badet har också en fantastisk spa & wellnessmiljö. Bassängerna på Himlabadet håller temperaturer mellan 30 till 36 grader.

Processing projekterade system och badvattenrening samt vattenföring, vi produktlevererade all vattenrening till samtliga bassänger och system, vi levererade även in och utloppsdon till och frånbassänger samt bubbelpool, vattenkanoner, strömkanalsdysor, massagestationer, gejsrar och champagnezon etc.
Den tekniska installationen är mycket modern och återvinner bland annat nästan allt spolvatten som används vid backspolning av trycksandfilter. Detta sker genom installerad Dinuf-Recycle, ultrafiltreringsutrustning som återvinner ca 80% av uppvärmt vatten åter till bassängerna. Badet tillverkar klor genom saltelektrolys, valet av vattenkylda pumpar återvinner inte bara värmen utan skapar också en tystare, svalare och därmed behagligarearbetsmiljö.
Himlabadet invigdes 2010 och ligger i Sundsvall.

Utdrag ur leveransomfattningen:
Vattenbehandling:
Trycksandfilter med luftspolning
Luftblåsare
NXT Klortillverkare
UV-ljus
AKP (aktiv kolpulverdosering)
Vattenkylda cirkulationspumpar från Herborner
ProHeat spädvatten/värmeåtervining
Dinuf Spolvattenåtervinning
Depolox mät/styr för kemikalier/badbelastning
Webbbaseratstyrsystem och Styrskåp

Attraktioner:
Bubbelpool, Vattenkanoner, Champangezon